Rozpoczęcie współpracy PKBWL z Uczelnią Łazarskiego

06.02.2023
06.02
2023
Rozpoczęcie współpracy PKBWL z Uczelnią Łazarskiego

Rozpoczęcie współpracy PKBWL z Uczelnią Łazarskiego

06.02.2023 Pasjonaci

6 lutego 2023 roku - tego dnia PKBWL podpisało porozumienie o współpracy z Uczelnia Łazarskiego, które umożliwia realizację wspólnych projektów badawczych w obszarze dyscyplin naukowych i kierunków kształcenia prowadzonych przez WPiA Uczelni Łazarskiego, a w szczególności przez Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego. Podpisana właśnie umowa o współpracy zakłada trwałą kooperację w wielu obszarach. Studenci UŁa będą odbywać staże i praktyki w PKBWL oraz współpracować z Komisją przy pisaniu prac dyplomowych.  Komisja zapoznała się także z Centrum Symulacji Lotniczych, odbywając loty zapoznawcze w naszych symulatorach.  

Nasi partnerzy